Don Alberto

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Cigarrcigarrett tillverkad av Rubens Tobaksfabriks AB i Karlskrona.
Priset 1913 var 50 kr för 1000 st.