Dixie, N:r 435

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av turkisk och amerikansk tobak. Tillverkades 1928-1929. Pris 40 öre för 10 st