Douglas, n:r 35

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Tidigare tillverkad av Helsingborgs Cigarrfabrik.