Hollandsche Sigaren

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Cigarr tillverkad av Rubens. Såldes 1913 till ett pris av 100 kr per 1000 st.