Holländare Grön, n:r 82

Tillverkas av:) Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet:

1919-1934
1939-1940
1943-1945

Priset var 15 kronor för låda á 100 st. år 1940.