Holländare Röd, N:r 83

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet
1919-1934
1939-1940.

1929 var styckepriset 20 öre.
1940 var priset 25 kronor för låda á 100 st.