Holländsk Kanaster

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Röktobak från Ystads Gamla Tobaks-fabrik