Holiday, N:r 502

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1929-1949.

1929 års pris var 1,40 kr för 50 grams bleckask.