Hobson Filter MS, Hard Top

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1973