Hobson Filter MS

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1970-1976. (House of Blend)
Blend N:o 4221
Vid lanseringen fanns även 5-pack.