Hobson Filter Menthol

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet(STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Svensk cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1971-1974