Odalmannen (Ruben)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Röktobak tillverkad av Rubens.