Ohio (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet under 1915.
Såldes i lösvikt . En kagge på 10 kilo kostade 85 kronor år 1915.

Tidigare tillverkad av W:m Hellgren & Co. i Stockholm.