Old Blend, N:r 505

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet  (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1929-1941.
Pris år 1929 var 1,40 kr för 50 grams bleckask med en ny typ av förslutning av locket.

Fanns även i pappförpackning.