Old Port Milds

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av Svenska Tobaks AB vid dess fabrik i Göteborg 1985-1985.