Old Port Slims

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkades vid Svenska Tobaks AB:s fabrik i Göteborg 1985-1985.