Svenska Tobakskompaniet, Carl Steiner

Ort: Alingsås

Carl Gustaf Pettersson Steiner, f. 1862, hade tidigare varit disponent vid Cigarrfabriken Phoenixs filial i Alingsås. Startad 1896 för tillverkning av den mycket populära cigarrcigarretten Phoenix.
Då företaget uppgick i Förenade Svenska Tobaksfabriker 1913 startade Carl Steiner den 1 oktober 1913 en egen cigarrabrik med namnet Svenska Tobakskompaniet, Carl Steiner.
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.