Alfvesta Cigarrfabrik

Ort: Alvesta

Alfvesta Cigarrfabrik, Carl Engström grundades av Carl Oscar Engström den 12 juli 1905.
Rörelsen var endast av ringa omfattning och inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.