Hoppet (Ruben)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Tobak inregistrerad 1885 hos Rubens tobaksfabrik.
Samma namn förekommer på tobak från Th A. Aspelin i Stockholm och många andra firmor.