Hoppet (Aspelin)

Tillverkas av: Aspelin T.A.

Kardustobak tillverkad av T.A. Aspelin. Genom uppköp av fabrik övergick det först till Brinck, Hafström & Co och därefter till W:m Hellgren & Co.