Rödt n:r 1

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Snussort från Rubens Tobaksfabrik.
N:r 1 avser kvalitén.