Rökum

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Tobaksersättning tillverkat av Svenska Tobaco-importen i Södertälje.
De hade livsmedelskommissionens tillstånd nr. N 13.
Priset var 1 krona och 16 öre inklusive oms.

 

 

.