Rött n:r 1

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Tidigare tillverkat av Rubens Tobaksfabrik i Karlskrona