Gefle Wapen (Ruben)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Tobak inregistrerad 1885 av Rubens tobaksfabrik.
Samma namn hade en tobak från P.C. Rettig i Gävle.