Galejan, N:r 72

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i tre olika omgångar.
1919-1934
1939-1939
1943-1945

Bild av segelfartyg på framsidan.

Fanns i trälåda och i 10-packs pappkartong.

1940 var priset 15 kronor för låda á 100 st., och 1,50 kronor för ask á 10 st.