Galata, N:r 404

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1946 i pappersförpackning om 20 st.
Bilden föreställer en turkisk man med moské i bakgrunden.
Paket var som många krigsmärken ganska färglöst i koloreringen.