Jemtlands jägare (Ruben)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Tobak inregistrerad 1885 av Rubens tobaksfabrik