Jernvägen (Ruben)

Tillverkas av: Ruben, L.M. & C:o

Tobak inregistrerad av Rubens tobaksfabrik 1885