La Perla, n:r 203

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1954-1964.

Tidigare var det namnet på en cigarr (n:r 96) tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.