La Perla, n:r 96

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1922-1942.
1940 års pris var 15 kronor för låda om 50 st.
Blev senare namnet på en cigarill.

1954-1964 tillverkade Svenska Tobaksmonopolet en cigarrcigarett med samma namn.