Royal, N:r 471

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Royal guld var en cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1923 var styckepriset 10 öre