Royal, n:r 9

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.

Priset 1916 var 10 kronor för 100 st.