Royal, N:r 341

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1941.
Kallades även Bridge Royal.

1923 års styckepris var 8 öre.
1929 var styckepriset 8 öre.
Anges i 1929 års priskurant från STM felaktigt med n:r 331 (d.v.s. Mercur).
Pris 1939 var 2 kr för en bleckask med 25 cigaretter.