Royal Hard Top

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1975-1977.
Lågtjärecigarrett.