Royal Excellent

Tillverkas av: C. Aug. Björkman

Cigarr tillverkad av C. Aug. Björkman i Norrköping.
1913 års pris var 80 kr för 1.000 st.