C.Aug. Björkman, Cigarr-, Snus- & Tobaksfabriker

Ort: Norrköping

Den 14 februari 1903 inregistrerade Carl August Björkman (f.1866) firman C.Aug. Björkman, Cigarr-, Snus- & Tobaksfabriker i Norrköping. Innan dess hade han i Norsholm drivit en partihandel med tobak och sedan 14 maj 1901 bedrev han handel med tobak, borstar och penslar i Norrköping.
Cigarrfabriken var belägen “i gården n:r 14 Marielundskvarteret inom Östra Eneby socken” invid Norrköpings stad. Tillverkningen flyttades så småningom in i staden och var då belägen vid Nygatan 4 med kontor vid Norra Promenaden 61. Rikstelefon var 712 och telegramadress: Björkman.
Den 1 januari 1913 uppgick rörelsen i
A.B. Svenska Förenade Tobaksfabriker.

Produkter
Akademisnus
Espana
Franz Joseph
Havanna Cigaretter utan papper No. 2
José de la Sala
Mignon
Monaco
Royal Excellent

Personkoppling
Otto Ferdinand Laulund

 

 

 

 

 

 

C.Aug. Björkmans Cigarr- Snus- och Tobaksfabrik hade sitt kontor vid Norra Promenaden 61 i Norrköping.