Brunbeck, Jöns

Ort: Norrköping

Rådmannen och politie borgmästaren Jöns Brunbeck, 1740-1809, fick tillstånd av hallrätten 1791 att driva snus- och kardustillverkning i Norrköping.

Den obetydliga rörelsen nedlades 1806 och sannolikt hade han övertagit rörelsen efter sin svärfader, brukspatron Michael Lindroth.
Av Herman Lindahls arvingar förvärvade han pipbruket Stjernan som lades ned under 1790-talet.
(se även Lindahl, Herman. Norrköping)