Boberg, Eric

Ort: Norrköping

Eric Boberg var trädgårdsmästare och tobaksplantör i Norrköping.
Han erhöll 1773 tillstånd av hallrätten att tillverka snus- och karduser i Norrköping.

Senare innehades företaget av dottern Johanna (1776-1814), gift med aktuarien, sedermera borgmästaren Thomas Lysholm (1771-1835).
Johanna Boberg drev i sitt namn tillverkningen under åren 1800-1806.