Wåhlberg, Lars J.

Ort: Nyköping

Handlanden och strumpfabrikören Lars Johan Wåhlberg (1779-1836) beviljades den 21 december 1811 tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Nyköping.
Hans rörelse låg i egen fastighet i n:ris 17 och 18 i första kvarteret vid ”Vestra Storgatan”.

1825 utbröt eld i hans snuskvarn i fastigheten som ödelade hans bägge boningshus och intilliggande egendomar.
Rörelsen återupptogs inom kort och upphörde i slutet av 1830-talet.