Walmstedt, Jöns

Ort: Nyköping

Kryddkrämaren Jöns Walmstedt, f. 1734, d. 1806,  beviljades den 14 juli 1804 privilegium att driva snus- och kardustillverkning i Nyköping.
Efter hans död grundade hans söner , Anders Gustaf, 1771-1829, Jonas Fredrik, 1775-1862, och Carl, 1777-1849, firman Handelsbolaget Jöns Walmstedts Söner.
Vid sidan av tobakstillverkningen drev de även ett skeppsvarv.

Jöns var gift med Catharina Rådström, född 1744, död 1796.

Anders Gustaf Walmstedt var en framstående tobaksplantör och utgav 1820 en avhandling ”Försök att plantera hittills mindre brukliga tobakssorter”.
Han torde varit den ledande kraften i bolaget som nedlades efter hans död 1829.

 

 

 

Kliché till Malmstedts kardus Mercurius med stav.

Från Sörmlands läns museums samlingar