Wallberg, Johan P.

Ort: Nyköping

Johan Petter Wallberg fick den 29 mars 1781 hallrättens tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Nyköping.
I 1785 års fabriksberättelse meddelas att ”tillståndet sedermera icke blivit nyttjat utan Wallberg åt landet bortflytt”.