Mosslander, M och Lundgren, E.

Ort: Nyköping

Handelsbolaget Mosslander och Lundgren (innehavare: Magnus Mosslander 1764-1820, och Erik Lundgren Johansson 1755-1802) erhöll den 6 mars 1801 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Nyköping.
Efter Lundgrens död 1802 upplöstes bolaget och Mosslander övertog ensam rörelsen som upplöstes 1806 då Mosslander avflyttade från Nyköping.