Carlsson, Fredrik Th.

Ort: Norrköping

Fredrik Theodor Carlsson, f. 1817, drev först klädesfabrik.
Han beviljades privilegium att anlägga en tobaksfabrik den 2 oktober 1845.

1851 uppges han i adresskalendern vara handlanden och fabriksidkare boende vid Kungsgatan 2 i västra delen av staden.
Han dog dock i kolera 1853 som detta år grasserade i Norrköping.