Cigarrfabriken Cuba.

Ort: Norrköping

Gustaf Sigfrid Cornelius Nilsson, f. 1886, var tidigare verkmästare vid Månssons Cigarrfabrik i Norrköping.
Den 16 april 1914 grundade han Cigarrfabriken Cuba som inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.