Monaco

Tillverkas av: C.Aug.Björkman

Cigarr tillverkad av C.Aug.Björkman i Norrköping. Levererades i små plåtlådor med bild från Monaco på framsidan.
Cigarren fortsattes tillverkas av A.B. Förenade Svenska Tobaksfabriker och kostade 1913, 100 kr per 1.000 st cigarrer.