Modjo, N:r 12

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarr från Tobaksmonopolet tillverkad i tre omgångar:
1934-1934
1939-1940
1943-1943

1940 års pris var 75 öre för 5 st.
Varje cigarr förpackad i transparent papper.

Förpackningen gjord hos Åkerlund & Rausing i Malmö.