Mignon

Tillverkas av: C. Aug. Björkman

Cigarrcigarett á 6 öre tillverkad av C. Aug. Björkman i Norrköping. Plåtask med kvinnobild på framsidan.
Cigarrcigaretten tillverkades 1913 – 1915 av Förenade Svenska Tobaksfabriker till ett pris av 100 kr per 1.000 cigarrercigaretter.