Mignon, N:r 189

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1942 samt
1955-1959.

Styckepriset var 35 öre år 1921.
Styckepriset år 1929 var 30 öre.
1940 års pris var 17,50 kronor för låda om 50 st. och 3,50 kronor för ask om 10 st.

1955 släpptes Mignon lagom till julhandeln och lagren tog snabbt slut.

Såldes under slogan:

MIGNON – den goda cigarren i den vackra asken – ringad och cellofanerad!