Milda Tian

Tillverkas av: Wollmer,Olof N.

 

Salufördes av Olof Nilsson Wollmer i Svalöv.