Min Norskavlede sigarett (Sköyen)

Tillverkas av: NORGE, Sköyen

Cigaretter av norskodlad tobak från andra världskriget